CHARDONNAY

ENI 02331927
Length (m) 86.00
Width (m) 9.50
Depth (m) 3.20
Capacity (ton) 1.680
Capacity (m3) 1.852
Type C
Year of Build 2009
Prpulsion (HP) 1.100
Bowthruster (HP) 350
Pump capacity (m3) 1 x 250 
1 x 450
Bunker boom Yes

ONZE VLOOT BESTAAT UIT TANKERS EN VRACHTSCHEPEN. TECHNISCHE SPECIFICATIES VINDT U BIJ DE DETAILS VAN HET SCHIP.